تعداد مسافران
SELECT * FROM safar360_anilparvaz.flight_portal_tb

فرودگاه امام خمینی
تهران IKA

فرودگاه استانبول
استانبول IST

فرودگاه دبی
دبی DXB

همه فرودگاههای بانکوک
بانکوک BKKALL

فرودگاه کوالالامپور
کوالالامپور KUL

فرودگاه زوارتنوتس
ایروان EVN

فرودگاه تفلیس
تفلیس TBS

فرودگاه بیلبائو
بیلبائو BIO

SELECT * FROM safar360_anilparvaz.flight_portal_tb

فرودگاه امام خمینی
تهران IKA

فرودگاه استانبول
استانبول IST

فرودگاه دبی
دبی DXB

همه فرودگاههای بانکوک
بانکوک BKKALL

فرودگاه کوالالامپور
کوالالامپور KUL

فرودگاه زوارتنوتس
ایروان EVN

فرودگاه تفلیس
تفلیس TBS

فرودگاه بیلبائو
بیلبائو BIO

تعداد مسافران
جستجو